Nemocnice Strakonice, a.s.

Nemocnice Strakonice, a.s.
17.12.2010 03.12.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 17.12.2010 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 15.-17.12.2010; 5.-6.12.2013; 8.-9.12.2016 a 3.-4.12.2019.

Webové stránky zařízení