Dopravní zdravotnictví, a.s., Poliklinika Olomouc

Dopravní zdravotnictví, a.s., Poliklinika Olomouc
13.10.2011 08.10.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 13.10.2011 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 12.-13.10.2011, 6.10.2014, 17.10.2017 a 8.10.2020.

Webové stránky zařízení