Dopravní zdravotnictví, a.s., Poliklinika Ostrava

Dopravní zdravotnictví, a.s., Poliklinika Ostrava
20.10.2011 09.10.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 20.10.2011 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 19.-20.10.2011, 23.10.2014, 18.10.2017 a 9.10.2020.

Webové stránky zařízení