Dopravní zdravotnictví, a.s., Poliklinika Česká Třebová

Dopravní zdravotnictví, a.s., Poliklinika Česká Třebová
21.10.2011 14.10.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 21.10.2011 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 21.10.2011;16.10.2014, 9.10.2017 a 14.10.2020.

Webové stránky zařízení