Dopravní zdravotnictví, a.s., Poliklinika Plzeň

Dopravní zdravotnictví, a.s., Poliklinika Plzeň
26.10.2011 23.10.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 26.10.2011 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 25.-26.10.2011;10.10.2014, 6.10.2017 a 23.10.2020.

Webové stránky zařízení