Dětské centrum Ostrůvek v Olomouci

Dětské centrum Ostrůvek v Olomouci
27.10.2011 07.10.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 27.10.2011 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 26.-27.10.2011;16.10.2014, 11.-12.10.2017 a 6.-7.10.2020.

Webové stránky zařízení