Nemocnice Blansko

Nemocnice Blansko
16.11.2011 08.06.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 16.11.2011 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 14.-16.11.2011; 29.-30.10.2014, 19.-20.10.2017 a 07.06.2022 - 08.06.2022.

Webové stránky zařízení