Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH Brno)

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH Brno)
27.03.2012 03.11.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 27.3.2012 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 26. - 27. března 2012, 26.-27.3.2015, 16.-17.4.2018 a 2.-3.11.2021.

Webové stránky zařízení