Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
04.05.2012 19.06.2024

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 4.5.2012 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 10.-12.10.2018,21.-23.6.2021 a 17.06.2024 - 19.06.2024.

Gratulujeme!

Webové stránky zařízení