CNS Centrum Třinec

CNS Centrum Třinec
24.05.2012 07.10.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 24.5.2012 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 2.7.2015, 3.5.2018 a 7.10.2021.

Webové stránky zařízení