Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti

Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti
15.11.2012 15.11.2018

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 15.11.2012 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 13.- 15. listopadu 2012, 2.-3.11.2015 a 14.-15.11.2018.

Webové stránky zařízení