Městská nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava
12.04.2013 11.11.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 12.4.2013 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 8.-10.11.2016, 13.-15.11.2019 a 09.11.2022 - 11.11.2022.

Webové stránky zařízení