Nemocnice Tábor, a.s.

Nemocnice Tábor, a.s.
10.11.2010 04.11.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 10.11.2010 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 1.-3. listopadu 2016, 6.-8.11.2019 a 02.11.2022 - 04.11.2022.

Gratulujeme k úspěšné reakreditaci!

Webové stránky zařízení