Nemocnice Tábor, a.s.

Nemocnice Tábor, a.s.
10.11.2010 08.11.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 10.11.2010 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 1.-3. listopadu 2016 a 6.-8.11.2019.

Webové stránky zařízení