Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Chrudimská nemocnice

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Chrudimská nemocnice
14.06.2013 07.06.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 14.6.2013 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 6.-7.6.2019.

Webové stránky zařízení