Nemocnice s poliklinikou Praha Italská

Nemocnice s poliklinikou Praha Italská
16.05.2013 07.05.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 16.5.2013 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 7.5.2019.

Webové stránky zařízení