Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
02.10.2013 18.09.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 2.10.2013 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 21.-23.9.2016 a 16.-18.9.2019.

Webové stránky zařízení