Vítkovická nemocnice, a.s.

Vítkovická nemocnice, a.s.
14.12.2007 07.11.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 14.12.2007 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 11.-12.11.2013, 8.-9.11.2016 a 6.-7.11.2019.

Webové stránky zařízení