MEDITERRA Sedlčany

MEDITERRA Sedlčany
27.11.2013 16.10.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 27.11.2013 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 24.-25.10.2016 a 15.-16.10.2019.

Webové stránky zařízení