MEDITERRA Sedlčany

MEDITERRA Sedlčany
27.11.2013 14.10.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 27.11.2013 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 24.-25.10.2016, 15.-16.10.2019 a 13.10.2022 - 14.10.2022.

Webové stránky zařízení