Nemocnice Tišnov, p.o.

Nemocnice Tišnov, p.o.
23.09.2010 08.10.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 23.9.2010 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 13.10.2016 a 8.10.2019.

Webové stránky zařízení