Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
13.12.2013 29.11.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 13.12.2013 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 23.-25.11.2016 a 27.-29.11.2019.

Webové stránky zařízení