Městská nemocnice Neratovice ALMEDA, a.s.

Městská nemocnice Neratovice ALMEDA, a.s.
13.12.2013 18.06.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 13.12.2013 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 27.6.2017 a 18.6.2020.

Webové stránky zařízení