Městská nemocnice Neratovice ALMEDA, a.s.

Městská nemocnice Neratovice ALMEDA, a.s.
13.12.2013 14.06.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 13.12.2013 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 27.6.2017, 18.6.2020 a 14.6.2023.

Gratulujeme k úspěšné reakreditaci!

Webové stránky zařízení