Nemocnice na Bulovce

Nemocnice na Bulovce
24.01.2014 21.11.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 24.1.2014 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 29.11. - 2.12.2016 a 18.-21.11.2019.

Webové stránky zařízení