Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Litomyšlská nemocnice.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Litomyšlská nemocnice.
15.04.2014 18.09.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 15.4.2014 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 14.-15.4.2014, 29.-30.6.2017.

Webové stránky zařízení