Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
26.06.2009 21.10.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 26.6.2009 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 24. - 26. října 2012, 19.-20.10.2015, 13.-14.9.2018 a 20.10.2022 - 21.10.2022.

Webové stránky zařízení