Domov pro seniory Holásecká, Brno

Domov pro seniory Holásecká, Brno
09.06.2014 17.12.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 9.6.2014 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 22.9.2017 a 17.12.2020.

Webové stránky zařízení