Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Všeobecná fakultní nemocnice Praha
20.06.2014 11.02.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 20.6.2014 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 13.-16.6.2017 a 8.-11.2.2021.

Webové stránky zařízení