Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Všeobecná fakultní nemocnice Praha
20.06.2014 15.02.2024

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 20.6.2014 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 13.-16.6.2017, 8.-11.2.2021 a 12.-15.2.2024.

Webové stránky zařízení