NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořovice

NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořovice
03.10.2014 20.09.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 3.10.2014 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 26.-27.9.2017, 22.-23.9.2020 a 19.-20.09.2023.

Webové stránky zařízení