Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov
15.11.2017 25.10.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 15.11.2017 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 24.10.2023 - 25.10.2023.

Gratulujeme k úspěšné reakreditaci.

Webové stránky zařízení