Odborný léčebný ústav Jevíčko

Odborný léčebný ústav Jevíčko
21.11.2014 16.02.2024

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 21.11.2014 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 3.11.2017, 16.2.2021 a 16.2.2024..

Webové stránky zařízení