Odborný léčebný ústav Jevíčko

Odborný léčebný ústav Jevíčko
21.11.2014 16.02.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 21.11.2014 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 3.11.2017 a 16.2.2021.

Webové stránky zařízení