Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
04.12.2014 21.05.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 4.12.2014 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 24.11.2017 a 19.-21.5.2021.

Webové stránky zařízení