Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
11.12.2014 13.10.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 11.12.2014 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 9.11.2017, 22.10.2020 a 13.10.2023.

Gratulujeme k úspěšné reakreditaci!

Webové stránky zařízení