Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
11.12.2014 22.10.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 11.12.2014 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 9.11.2017 a 22.10.2020.

Webové stránky zařízení