Endokrinologický ústav

Endokrinologický ústav
16.12.2014 17.02.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 16.12.2014 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 27.2.2018 a 17.2.2021.

Webové stránky zařízení