Vysokomýtská nemocnice, p.o.

Vysokomýtská nemocnice, p.o.
21.01.2015 21.01.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 21.1.2015 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 21.1.2019.

Webové stránky zařízení