Centrum léčby pohybového aparátu

Centrum léčby pohybového aparátu
28.03.2024

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 28.3.2024 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 19.4.2018, 15.4.2021 a 28.3.2024.

Webové stránky zařízení