Centrum léčby pohybového aparátu

Centrum léčby pohybového aparátu
22.04.2015 15.04.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 22.4.2015 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 19.4.2018 a 15.4.2021.

Webové stránky zařízení