Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
05.06.2015 10.06.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 5.6.2015 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 30-31.5.2018 a 9.-10.6.2021.

Webové stránky zařízení