Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje - včetně Nemocnice Kutná Hora a LDN Vojkov

Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje - včetně Nemocnice Kutná Hora a LDN Vojkov
06.11.2015 25.03.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 6.11.2015 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 9.11.2018 a 21.03.2022 - 25.03.2022.

Webové stránky zařízení