Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
11.11.2015 24.11.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 11.11.2015 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 3.10.2018 a 22.-24.11.2021.

Webové stránky zařízení