ÚČASTNICKÉ POPLATKY

Cena účastnického poplatku je uvedena v detailu každé vzdělávací akce. Účastnický poplatek doporučujeme uhradit do data splatnosti. Přesné datum splatnosti je uvedeno také v informativním e-mailu, který je zaslán automaticky po přihlášení na akci. Rovněž je toto datum včetně dalších informací uvedeno na Zálohové faktuře, která je dostupná v KIS.

 

ZÁLOHOVÉ FAKTURY A DAŇOVÉ DOKLADY-FAKTURY

Po přihlášení se na vzdělávací akci dojde k automatickému vytvoření zálohové faktury v Klietnsém účtu u dané akce, na základě které provede klient úhradu platby do určeného data splatnosti. Prosíme, abyste věnovali pozornost správně vyplněným fakturačním údajům. K jejich vyplnění budete vyzvání v druhém kroku během přihlašování na akci. Změna údajů plátce na daňovém dokladu/faktuře po úhradě účastnického poplatku již není možná. V případě, že

  • si kurz hradíte sami, nejste plátci DPH - nevyplňujte IČ, DIČ a společnost. Pokud jsou tato pole povinná, stačí napsat pomlčku. Ulici, město, PSČ prosíme uveďte dle účastníka kurzu.
  • Vám kurz hradí např. zaměstnavatel, je nutné vyplnit všechny položky - věnujte těmto údajům pozornost, správně vyplňte IČ, DIČ, společnost, ulici, město a PSČ.

Po připsání částky na účet SAK dojde k aktualizaci v systému a bude automaticky vygenerován daňový doklad-fakturaNezapomeňte ho poskytnout plátci (např. zaměstnavateli) poplatku. 

Informace pro účetní oddělení: Pokud vyžadujete daňový doklad, kontaktujte nejdříve účastníka akce (svého zaměstnance), aby Vám tento doklad předal. Daňové doklady má účastník k dispozici po přihlášení do svého Klientského účtu. 

Daňový doklad splňuje  náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR (§28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb.) a má stejnou platnost jako běžný daňový doklad.