Vážení účastníci nadcházející konference SAK, rádi bychom Vás i letos pozvali na letošní konferenci:


"Kvalita a bezpečí zdravotní péče - péče zaměřená na pacienta"

  • pondělí 5. června 2023 - OREA Hotel Pyramida v Praze (v gesci SAK)
  • úterý 26. září 2023 - Lékařský dům (v gesci ČSBMILI JEP a Katedry zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy)

Konference se koná pod záštitou předsedy výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. za jeho osobní účasti.

Letošní konference bude po kladné odezvě v minulém roce opět rozdělena do dvou dnů - v červnu a září.

1. část - Červnový termín s tradičním zaměřením na bezpečí a kvalitu ve zdravotnictví se bude konat v pondělí 5. června 2023 - OREA Hotel Pyramida v Praze (v gesci SAK). Tato konference bude mít klasické rozdělení na dopolední část a odpolední v sekcích - letos ve dvou: Sekce I. - Péče zaměřená na pacienta, Sekce II. - Viaria.

2. část - Navazující podzimní zářijová konference (26. září v Lékařském domě) v Praze ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (dopolední program) a Katedrou zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy (odpolední program).