Registrace je možná ZDE.

 

Vážení účastníci nadcházející konference SAK, rádi bychom Vás i letos pozvali na letošní konferenci:


"Kvalita a bezpečí zdravotní péče - globální přesah"

pondělí 13. června 2022 - OREA Hotel Pyramida v Praze (v gesci SAK)
středa 14. září 2022 - Kongerosvé centrum ÚVN (v gesci ČSBMILI JEP)


Konference se koná pod záštitou ministra zdravotnictvní prof. MUDr. Vlastimila Válka a předsedy výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc. za jeho osobní účasti.

Registrace je možná ZDE.

Letošní konference bude oproti předešlým rokům rozdělena do dvou dnů - v červnu a září! 

1. část - Červnový termín s tradičním zaměřením na bezpečí a kvalitu ve zdravotnictví se bude konat 13.6.2022 v Hotelu Pyramida v Praze. Tato konference bude mít klasické rozdělení na dopolední část a odpolední v sekcích - letos ve dvou: Sekce I. - Budování kvality - lokální a globální přesah, Sekce II. - Standardizace, guidelines a právo.

2. část - Navazující podzimní zářijová konference ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky zaměřená na technické aspekty budování kvality a bezpečí ve zdravotnictví proběhne 14.9.2022 v Kongresovém centru ÚVN.

 

INFORMACE:

Letošní konference se bude oproti předešlým rokům konat již v červnu! Červnový termín s tradičním zaměřením na bezpečí a kvalitu ve zdravotnictví se bude konat 13.6.2022 v Hotelu Pyramida v Praze. Tato konference bude mít klasické rozdělení na dopolední část a odpolední v sekcích - letos ve dvou (podrobnosti níže).
Navazující podzimní konference ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky zaměřená na technické aspekty budování kvality a bezpečí ve zdravotnictví proběhne 14.9.2022 v Kongresovém centru ÚVN - podrobnosti budou uvedeny později na samostatné stránce. 

Tématem letošní konference je "Kvalita a bezpečí zdravotní péče - globální přesah" a jednání bude tradičně probíhat v plénu a dvou sekcích (1. Budování kvality v organizaci, kraji a ve státě, 2. Standardizace, guidelines a právo).  
Stěžejním cílem konference je zaměřit se především na integraci dílčích postupů řízení kvality, především na systém práce s daty o kvalitě, jejich využívání pro řízení rizik a zdrojů, využívání ze strany vrcholového managementu, zavádění PDCA (životní cyklus standardizovaných postupů a dat, benchmarking, plánování cílů kvality a cílů zdravotnického zařízení na základě validních dat apod.). Je patrné, že práce s daty není pouze výsadou manažera kvality, ale je také nutné propojení s řídící strukturou zdravotnického zařízení. Cílem jekonference je demonstrace správné praxe, kdy řízení kvality a řízení organizace nelze vnímat jako dvě samostatné linie, nýbrž že jejich spolupráce a synergie mají pozitivní dopad pro plánování kvality, bezpečí a zdrojů.

 

PROGRAM:

ČERVEN:
Sekce I. - Budování kvality - lokální a globální přesah - Podrobný program naleznete ZDE.
Sekce II. - Standardizace, guidelines a právo - Program bude k dispozici v průběhu měsíce července (júla).

 

REGISTRACE:

Registrace je možná standardním způsobem pomocí Klientského informačního systému (KIS). Registrace je možná ZDE.

Po přihlášení (případně prvotní registraci) je možné si vybrat z nabízených vzdělávacích akcí včetně této konference. Po přihlášení Vám bude vystaven v rámci systému Zálohový list a po jeho uhrazení Daňový doklad (oba doklady je nutné odevzdat na účetní oddělení!). Pokud bude Vaší účast hradit zaměstnavatel, je nutné uvést IČ a DIČ!

Na výběr je u konference ze dvou možností:

 • Akční dvoudenní vstupenka - červen + září:
  Akčí cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK a zástupce ČSBMILI: 4.100 Kč včetně DPH
   (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.)
  Standardní cena: 5.100 Kč včetně DPH
 • Jednodenní vstupenka - červen:
  Akčí cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK a zástupce ČSBMILI: 2.350 Kč včetně DPH
   (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.)
  Standardní cena: 2.850 Kč včetně DPH
 • Jednodenní vstupenka - září:
  Akčí cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK a zástupce ČSBMILI: 2.000 Kč včetně DPH
   (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.)
  Standardní cena: 2.500 Kč včetně DPH
 • Upozornění: není možné koupit samostatně jednodenní vstupenku na červen a samostatně jednodenní vstupenku na září a požadovat akční dvoudenní cenu. V tomto případě rovnou, prosíme, zakupte Akční dvoudenní vstupenku červen + září.