Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Spojená akreditační komise, o.p.s.
 

pořádají seminář

 

Trestněprávní odpovědnost právnických osob
- aktuální situace ve zdravotnictví

 

Termín konání:     22.11.2017
Místo konání:      
Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce,

                              Roentgenova 2,  150 30 Praha 5     


Čas konání:          10.00 -  14.30 hod. (9.00 – 10.00 registrace účastníků)
 

Lektoři:                 JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát; Mgr, Lubor Šída, advokát; JUDr.  Adam Borgula,
                              Vrchní státní zástupce v Praze; JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář
                              Gřivna & Šmerda, s.r.o.


Cena:                     390,- Kč včetně 21% DPH

​                               Pro studenty prezenčního studia středních a vysokých škol je vstup

                               zdarma.
                               Statut studenta je nutno prokázat potvrzením o studiu.
                               V případě studentských ID karet je  nutno mít ověření platnosti dané

                               karty.
 

Novela zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, přináší mimo jiné především zásadní rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob. Cílem semináře je seznámit účastníky jak se změnami, které novela zákona přináší, tak rozebrat na konkrétních příkladech její možné dopady do oblasti poskytování zdravotní péče. Z důvodu komplexnosti pojetí problematiky byli lektoři voleni nejen z řad akademické sféry, ale rovněž z orgánů činných v trestním řízení.

Seminář je svým zaměřením určen především pro manažery zdravotnických zařízení, právníky těchto zařízení a manažery kvality.

 

Program:


09.00 – 10.00  Registrace účastníků


10.00 – 12.30  Odborná část I

10.00 – 11.00  Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví

                        JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát

                        Mgr, Lubor Šída, advokát

11.00 – 11.15  Diskuse k tématu

 

11.15 – 12.15  Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu státního zástupce

JUDr.  Adam Borgula, Vrchní státní zástupce v Praze

12.15 – 12.30  Diskuse k tématu


12.30 – 13.30  Občerstvení


13.30 – 14.30  Odborná část II

13.30 – 14.15  Trestní odpovědnost právnických osob v praktické aplikaci,

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.

14.15 – 14.30  Diskuse k tématu

14.30               Závěr