MODUL I: Manažer kvality, jeho role v řízení bezpečí a ovlivnitelný prostor

Funkční a dokladovatelný systém řízení zdravotnického zařízení je jedním ze základních předpokladů efektivní právní ochrany. Čím složitější je organizační a personální struktura, tím vyšší jsou nároky na identifikaci, propojení a kontrolu jednotlivých procesů. V tomto kontextu sehrává řízení kvality a bezpečí se svým přímým zacílením na standardizaci procesů, interní auditní činnost a včasnou identifikaci a prevenci rizik nezastupitelnou roli.

 

Úspěch či neúspěch je velmi často přímo úměrný odborným, organizačním a komunikačním schopnostem manažera kvality. Vzhledem k tomu, že systém řízení kvality a bezpečí zasahuje téměř do všech procesů organizace, bývá pozice manažera kvality často nesprávně chápána.

 

Seminář si klade za cíl přiblížit účastníkům skutečnou roli manažera kvality, jeho ovlivnitelný prostor a vazbu řízení kvality na oblasti trestní odpovědnosti právnických osob.

 

Termín:                15.05.2018

Časová dotace:   od 9.30 do 16.00 hod. (registrace účastníků od 9.00 hod)

Místo konání:       3. LF Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10,
                              učebna 525

Lektoři:                 Ing. Gabriela Franková, Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, 

Cílová skupina:    Manažeři kvality, interní auditoři, osoby připravující se na pozici
                              manažera kvality a všichni zaměstnanci zainteresovaní na řízení kvality

Cena:                    1080,- Kč včetně 21% DPH

Cena zahrnuje:      účastnický poplatek, občerstvení, osvědčení o účasti

 

Rámcový program

  • Systém řízení kvality ve vazbě na trestněprávní odpovědnost
  • Role manažera kvality v kontextu 8 základních principů kvality
  • Metodické řízení kontra přímé řízení
  • Základní role manažera kvality (metodická, koncepční, koordinační, sjednocující, komunikační, edukační)
  • Ovlivnitelný a neovlivnitelný prostor – za co skutečně manažer kvality odpovídá (matice odpovědnosti)
  • Pravidla správného delegování
  • 7 pravidel úspěšného manažera