X. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 10. výroční odborné konferenci SAK

 

"Vzděláváním ke kvalitě a bezpečí zdravotních služeb"

 

Konference proběhne 25. 9. 2018
od 9:00 do 17:00 hodin v Hotelu International Praha

 

Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR

Mgr. Et Mgr. Adama Vojtěcha a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

 

 

Registrace k pasivní účasti na konferenci:

 

Vážení zájemci a účastníci, z důvodu naplnění kapacity tímto uzavíráme možnost registrace k účasti na X. výroční odborné konferenci SAK.

V případě, že jste se již k účasti registrovali, prosíme Vás o uhrazení konferenčního poplatku co nejdříve, či oznámení o neúčasti.

 

 

  • Standardní cena: 2 500 Kč včetně DPH

ON-LINE REGISTRACE ZDE

 

  • Cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK, o.p.s.: 1 850 Kč včetně DPH

ON-LINE REGISTRACE ZDE (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.).

 

Program:

 

 8:30 - 9:30

 Registrace

 9:30 – 12:40

 Plenární část

 

 9:30 - 9:35

 Přivítání a zahájení konference

 MUDr. David Marx, Ph.D., SAK, o.p.s.

 

 9:35 - 9:55

 Příprava MZ v oblasti řízení kvality

 Mgr. Et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

 

 9:55 - 10:15

 

 Zdravotní pojišťovny a kritéria kvality – vize a realita
 Ing. Ladislav Friedrich CSc., president Svazu zdravotních  
 pojišťoven  ČR

 

 10:15 - 10:35

 Personální kapacity ve zdravotnictví a demografický vývoj
 populace zdravotníků

 Doc. RNDr. Ladislav, Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS 

 

 10:35 - 10:55

 GDPR a poskytování zdravotních služeb.

 Mgr. et Mgr. Anna Nevečeřalová, Advokátní kancelář Šustek & Co.

 

 10:55 – 11:15

 

 Zdravotnické přístroje – legislativa versus praxe

 MUDr. Vít Kaňkovský, místopředseda Výboru pro zdravotnictví 
 Poslanecké sněmovny

 

 11:15 - 11:35

 Jak mohou pomoci pacientské organizace?

 Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka sítě Mamma Help center

 11:35 - 11:55

 Hodnocení vlivu externího hodnocení

 kvality a bezpečí aneb vyplatí se to?

 MUDr. František Vlček, Ph.D.,  MHA , Kabinet veřejného
  zdravotnictví 3. LF UK

 

 11:55 - 12:15

 Ošetřovatelská dokumentace jako nikdy nekončící příběh

 MUDr. David Marx, Ph.D., SAK, o.p.s.

 12:15 – 12:30

 Diskuse

 12:30 – 12:40

 Vyhlášení výsledků Celostátní soutěže o cenu Antonína Vejtasy

 12:40 - 13:30

 Oběd

 

 13:30 – 15:45

Sekce I.

 13:30 – 13:45

 Bezpečí pracovníků ve zdravotnictví

 PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., MUDr. Jan Bříza, CSc.,  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 13:45 – 14:00

 Kultura bezpečí v českém zdravotnictví aneb je čeho se
  bát?

 Alžběta Kantorová, Petr Michenka

 14:00 – 14:15

 Agresivita – fenomén současnosti aneb jak ji zvládat

 Mgr. Lucie Mlatečková, Miloš Valášek, Milan Herapát, 
 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 14:15 – 14:30

 Bod zlomu

 Petr Karmazín, B.Sc., MBA, EMT, CM, ÚVN Praha

 14:30 – 14:45 

 „Poslušně hlásím“ – nový koncept hlášení nežádoucích 
 událostí v Hořovické nemocnici

 Mgr. Blanka Hošková, Ing. Zdeněk Srb, Ing. Vlastimil 
 Wagner, Mgr. Jitka Žaludová, Blanka Červenková, 
 Nemocnice Hořovice a skupina Multiscan

 14:45 – 15:00

 Já auditor

 Mgr. Erika Hajnová Fukasová, Ph.D., MBA, Fakultní
 nemocnice Ostrava

 15:00 – 15:15

 Je nejvyšší čas pečovat také o zaměstnance

 Mgr. Ivana Králíčková, MHA, Oblastní nemocnice Příbram,
 a.s.

 15:15 – 15:30

 Cesta k nekuřácké nemocnici

 Mgr. Kateřina Mladá, ÚVN Praha

 15:30 – 15:45

 Profesionální komunikace a týmová spolupráce

 PhDr. Petr Snopek, Ph.D., doc. PhDr. Andrea Pokorná, doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph.D.

 

 13:30 – 15:45

 Sekce II.

 13:30 – 13:45

 Rozvoj paliativní péče v ÚVN Praha

 Mgr. Lenka Gutová, Mgr. Václava Otcová

 13:45 – 14:00

 Výskyt komplikací v souvislosti se zavedením PŽK jako
 indikátor kvality poskytované ošetřovatelské péče

 Bc. Veronika Ráczová, DiS., Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

 14:00 – 14:15

 Zacházení s léčivými přípravky v pobytovém zařízení sociální
 péče pro seniory

 Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D., Bc. Kamila Klimentová, Fakulta 
 zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

 14:15 – 14:30 

 Simulační  výuka jako příležitost ke zvyšování  bezpečnosti
 poskytované péče

 RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA, Aesculap Academy

 14:30 – 14:45

 Praktická výuka všeobecných sester a péče o jejich motivaci
 pro budoucí práci ve zdravotnických zařízeních

 doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D., Fakulta veřejných politik,
 Slezská univerzita v Opavě

 14:45 – 15:00

 Kvalita péče a vysokoškolské kvalifikační práce

 Mgr. Zuzana Červenková, Mgr. Michal Kopecký, Fakulta
 zdravotnických studií, Universita Pardubice

 15:00 – 15:15

 Týmová práce – klíč k udržení sester?

 Ing. Lenka Kučerová, Fakultní nemocnice Motol

 15:15 – 15:30

 S.O.V.A - Systém optimalizace vnitřních auditů

 Mgr. Jan Běhounek, Ing. Věra Fibigerová

 Psychiatrická nemocnice Bohnice

 15:30 – 15:45

 Na vzdělávání zdravotnických pracovníků v klinických
 laboratořích nesmíme zapomínat

 Ing. Bc. Lucie Svobodová, Mgr. Nina Müllerová, Fakultní
 nemocnice Plzeň

 

 

13:30 – 15:45

Sekce III – v gesci České společností biomedicínského inženýrství
a lékařské informatiky

13:30 – 14:00

Informační technologie pro perioperační péči z pohledu anesteziologa

MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., KARIM VFN a ILF UK, KBT FBMI ČVUT

14:00 – 14:30

Zkušenosti s využitím biomedicínských techniků a inženýrů v různých typech zdravotní péče

Bc. Michaela Papežová, DiS., ČSBMILI ČLS JEP

14:30 – 15:00

Pregraduální a postgraduální vzdělávání biomedicínských techniků a inženýrů

Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA, ÚHKT Praha

15:00 – 15:20

Má GDPR i pozitivní dopady na soukromé subjekty?

Ing. Milan Škrdlena, výkonný ředitel Medsol s.r.o.

15:20 – 15:45

Řízení kvality (nejen) ve zdravotnických projektech

Bc. Vladimír Matějíček, obchodní ředitel Equica a.s.