MODUL III - „Řízení lidských zdrojů v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob“

Spojená akreditační komise, o.p.s. připravila na podzim 2018 další jednodenní semináře - moduly v rámci vzdělávací akce

"Řízení kvality a bezpečí v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob".

 

Řízení lidských zdrojů se bezpochyby řadí mezi procesy, na které se systémy pro řízení kvality a bezpečí prioritně zaměřují. Důvodem je vysoká potenciální rizikovost lidského faktoru, jeho nestabilita v důsledku vnějších podnětů a častá záměna řízení lidských zdrojů za pouhou personalistiku. Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky procesu řízení lidských zdrojů a jejich možnými dopady na bezpečí a právní bezpečnost právnických osob.

 

Termín:                       25.10.2018

Časová dotace:         od 9.30 do 16.00 hod. (registrace účastníků od 9.00 hod)

Místo konání:             3. LF Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10,
                                    učebna 525

Lektoři:                       MUDr. David Marx, Ph.D., Ing. Gabriela Franková - SAK, o.p.s.

                                    JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát

 

Cílová skupina:         Manažeři kvality, personalisté, interní auditoři, osoby připravující
                                    se na pozici manažera kvality a všichni zaměstnanci
                                    zainteresovaní na řízení kvality a bezpečí

 

Cena:                         1080,- Kč včetně 21% DPH

Cena zahrnuje:         účastnický poplatek, občerstvení, osvědčení o účasti

 

Rámcový program

  • Řízení lidských zdrojů – nejčastější bezpečnostní chyby
  • Řízení lidských zdrojů a trestněí odpovědnost právnických osob
  • Řízení lidských zdrojů a jeho role v integrovaném manažerském systému
  • Řízení lidských zdrojů kontra personalistika
  • Co jsou kompetence a jak s nimi pracovat
  • Kooperace personality a manažera kvality – účinná prevence rizik
  • Řízení lidských zdrojů jako proces - procesní mapa

 

 

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE UZAVŘENA