MODUL V - „Interní audit a jeho role v kontextu trestně právní odpovědnosti“

Interní audit kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, je-li kvalitně a správně  řízen, patří mezi nejefektivnější nástroje pro aktivní identifikaci rizik a jejich prevenci. Zákon č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob jasně hovoří o povinnosti právnických osob řídit rizika protiprávního jednání a účinně jim předcházet. Není-li interní audit chápán pouze jako jedna z povinných "administrativních formalit" pro získání akreditace, může být ve vazbě na uvedený zákon velkým přínosem.

Seminář je určem pracovníkům, kteří již mají s interním auditem kvality a bezpečí nějakou zkušenost. Klade si za cíl seznámit účastníky s často přehlíženými procesními a zákonnými vazbami při plánování a vyhodnocování interních auditů.

 

Termín:                       20.11.2018

Časová dotace:         od 09.30 do 16.00 hod. (registrace účastníků od 9.00 hod)

Místo konání:            3. LF Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10,
                                    učebna 525

 

Lektor:                       Ing. Gabriela Franková

 

Cílová skupina:         Manažeři kvality, interní auditoři, linioví manažeři a všichni
                                    pracovníci zainteresovaní na řízení kvality

Cena:                         1080,- Kč včetně 21% DPH,- Kč včetně 21% DPH

Cena zahrnuje:         účastnický poplatek, občerstvení, osvědčení o účasti

 

Rámcový program

  • IA jako součást manažerské role
  • IA a řízení informací
  • IA a personální řízení – nekompetentnost, vyhoření, interpersonální vztahy
  • IA a finanční řízení – prevence rizik
  • IA a řízení infrastruktury – zákony a normy
  • IA a vzdělávání zaměstnanců – učící se organizace
  • IA a strategické řízení
  • IA a plánování zlepšování

 

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE