MODUL IV: Nakládání s léky a léčivými přípravky, 13.12.2018

KAPACITA KURZU JE JIŽ NAPLNĚNA.

 

 

Modul IV - "Nakládání s léky a léčivými přípravky"

 

Spojená akreditační komise, o.p.s. připravila na podzim 2018 další jednodenní semináře - moduly v rámci vzdělávací akce

"Řízení kvality a bezpečí v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob".

 

Správné nakládání s léčivy a léčivými přípravky je pro poskytování kvalitní, a především pak bezpečné zdravotní péče, klíčové, neboť se jedná o složitý proces s vysokou mírou rizika. Tuto skutečnost dokládá i fakt, že nakládání s léky a léčivými přípravky má jasný legislativní rámec a některé činnosti jsou rovněž zakomponovány do mezinárodních, potažmo resortních bezpečnostních cílů. Modul je koncipován jako interaktivní, kde v první části se účastníci seznámí s nejčastějšími a nejzávažnějšími riziky a možnostmi jejich prevence, v druhé části pak mohou v rámci řízené diskuse klást dotazy z vlastní praxe.

 

Termín:                      13.12.2018

Časová dotace:         od 09.30 do 13.30 hod. (registrace účastníků od 9.00 hod)

Místo konání:            3. LF Univerzity Karlovy v Praze, Ruská 87, 100 00 Praha 10,

                                    učebna 525

Lektoři:                       MUDr. David Marx, Ph.D., PharmDr. Jana Gregorová,
                                    Mgr. Irena Murínová, PharmDr. Alena Karásková,
                                    Mgr. Michaela Navrátilová, Mgr. Kateřina Langmaierová,
                                    PharmDr. Martina Maříková

 

Cílová skupina:         Manažeři kvality, interní auditoři, linioví manažeři, kliničtí

                                    farmaceuti a všichni pracovníci zainteresovaní na řízení kvality                                       a  bezpečí

 

Cena:                         980,- Kč včetně 21% DPH,- Kč včetně 21% DPH

Cena zahrnuje:           účastnický poplatek, občerstvení, osvědčení o účasti

 

Rámcový program

 • Nakládání s léky a léčivými přípravky v kontextu řízení rizik a právní bezpečnosti
 • Místo klinického farmaceuta v nastavování systémů v oblasti uchovávání, nakládání a podávání léčiv
  • Od medikačních auditů ke klinické farmacii.

  • Role klinického farmaceuta v procesu jištění bezpečnosti farmakoterapie.

 • Systém uchovávání a nakládání s koncentrovanými roztoky kalia
 • Nežádoucí událost - chybné podání morfinu, co potom (analýza, proč k tomu došlo, řešení situace a nastavení opatření)
 • Vyhodnocení nežádoucích událostí ve zdravotnickém zařízení
 • Prevence pádů v nemocnici ve vazbě na riziková léčiva 
 • Vyhodnocení nežádoucích událostí v oblasti nakládání s léky ve zdravotnickém zařízení
 • Workshop