XI. výroční odborná konference SAK

Zveme Vás k účasti na 11. výroční odborné konferenci SAK

"Aktuality v řízení bezpečí zdravotní péče
(Prevence infekcí při poskytování zdravotní péče a Prevence rizik ve zdravotnictví)"

 

Konference proběhne 30. 9. 2019 od 9:00 do 17:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.

Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR Mgr. Et Mgr. Adama Vojtěcha, pod záštitou a za osobní účasti ředitele SZÚ MUDr. Pavla Březovského, MBA a ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

Letošní konference je věnovaná desátému výročí vydání Doporučení Rady Evropské unie o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí – aktuálnímu stavu plnění tohoto Doporučení v ČR budou věnována vystoupení reprezentantů státní správy ve zdravotnictví v čele s ministrem zdravotnictví ČR a řady odborníků zabývajících se různými aspekty řízení bezpečí zdravotní péče.

Finální program konference ke stažení ZDE.