Práva pacientů a zdravotníků v kontextu platné legislativy

Datum 05.12.2019
Místo konání 3. LF Univerzity Karlovy, Jelínkova posluchárna, Ruská 2411/87, Praha - Vinohrady
Kapacita 35/50
Cena 1500 Kč
Lektoři JUDr. Lucie Široká, MUDr. David Marx, Ph.D.
Přihlášení / stornování akce je dostupná pouze při přihlášení do účtu. Aktuální program
Práva pacientů a zdravotníků v kontextu platné legislativy

Spojená akreditační komise ve spolupráci s Advokátní kanceláří Šustek & Co.Šustek pořádají vzdělávací akci:

Práva pacientů a zdravotníků v kontextu platné legislativy

Práva pacientů kontra práva zdravotnických pracovníků, i přes svůj právní rámec, stále zůstávají velmi diskutovanou oblastí. Z uvedeného důvodu si vzdělávací akce  klade za cíl blíže a komplexněji seznámit účastníky s legislativními požadavky a jejich možnými dopady.

Akce je určena pro manažery kvality a bezpečí zdravotní péče, zdravotnické pracovníky nejen zdravotnických zařízení, ale i pobytových zařízení sociálních služeb, poskytujících zdravotní péči, interní auditory kvality a bezpečí a další pracovníky, zainteresované v oblasti
práv pacientů.