Práva pacientů a zdravotníků v kontextu platné legislativy

Spojená akreditační komise ve spolupráci s Advokátní kanceláří Šustek & Co.Šustek pořádají vzdělávací akci:

Práva pacientů a zdravotníků v kontextu platné legislativy

Práva pacientů kontra práva zdravotnických pracovníků, i přes svůj právní rámec, stále zůstávají velmi diskutovanou oblastí. Z uvedeného důvodu si vzdělávací akce  klade za cíl blíže a komplexněji seznámit účastníky s legislativními požadavky a jejich možnými dopady.

Akce je určena pro manažery kvality a bezpečí zdravotní péče, zdravotnické pracovníky nejen zdravotnických zařízení, ale i pobytových zařízení sociálních služeb, poskytujících zdravotní péči, interní auditory kvality a bezpečí a další pracovníky, zainteresované v oblasti
práv pacientů.