Optimalizace vnitřních předpisů zdravotnického zařízení

Datum bezplatného storna: 18.9.2020

NOVÉ DATUM AKCE: 30.9.-1.10.2020 včetně místa konání - Orea Hotel Pyramida Praha!!!

Vzhledem k aktuální situaci a prodloužení preventivních opatření souvisejících s onemocněním Covid-19 se nekoná vzdělávací akce: „Optimalizace vnitřních předpisů zdravotnického zařízení“ v datu od 14.04.2020 - 15.04.2020.

I přes skutečnost, že  vnitřní předpisy jsou klíčovým nástrojem řízení rizik, potýká se mnoho poskytovatelů zdravotní péče s jejich nízkou efektivitou. Cílem kurzu je seznámit účastníky jednak se základními požadavky na systém řízení interní dokumentace, jednak poukázat na nejčastější chyby vedoucí k přebujelosti a uživatelské nepřívětivosti vniřních předpisů a na možnosti jejich optimalizace. Kurz není zaměřen na optimalizaci zdravotnické dokumentace.