Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení - Certifikovaný kurz MZČR

Kompletní info ke konání kurzu bude účastníkům rozesláno pomocí mailingu začátkem týdne od 3.5.2021. K dnešnímu dni (28.4.) bude kurz probíhat první a druhý den on-line, třetí den prezenčně v ÚVN. 

Nově stanovené datum pro konání e-kurzu je 10.-12.5.2021. Možnost bezplatného storna je 30.4.2021. 


Vážení účastníci certifikovaného kurzu,
 
bohužel Vás tímto musíme informovat, že jsme se rozhodli pro přesunutí plánovaného kurzu Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení - Certifikovaný kurz MZČR, Datum 19.10.2020 - 21.10.2020, a to na nový termín začátkem roku 2021. Termín bude upřesněn.
 
Víme, že se jedná již o druhý přesun, nicméně jsme k tomuto kroku – z kterého nemáme radost ani my – byli nuceni přistoupit také na základě Vládního nařízení pro konání vnitřních akcí s max. kapacitou 10 osob. Toto nařízení nám neumožňuje akci konat, pokud bychom neprovedli selekci účastníků, což nechceme. Dalším z důvodů je fakt, že učební prostory by nedovolovaly zachovat bezpečnou vzdálenost mezi účastníky.
 
Níže uvádíme odpovědi na nejčastější otázky:
 
Musím nyní účast stornovat? Jak to bude s poplatkem?
Účast stornujte pouze v případě, že nebudete mít zájem o účast v jarním termínu. Automaticky s Vámi budeme počítat v aktualizovaném datu. V opačném případě se přihlaste do svého účtu v Klientském IS a u dané akce stornujte svou účast, v dalším kroku Vás systém vyzve k zadání čísla účtu, na který vrátíme poplatek.
Proč akci rušíte, když dané nařízení má platnost pouze 14 dnů?
Platnost nařízení ZATÍM končí přesně v den konání kurzu – nejsme schopni predikovat, zda tento stav bude prodloužen nebo nikoliv. Neradi bychom Vám způsobili problémy např. se zajištěným ubytováním, když bychom přesun oznámili např. 3 dny před konáním akce.
Nemohl by se tedy kurz konat on-line jako další jiné akce?
Bohužel nemohl – kurz je certifikován MZČR a jeho pořádání je vázáno na smluvené školící prostory. Je nutná osobní přítomnost a interakce se školitelem. Důraz klademe rovněž na osobní zapojení účastníka do dění, komunikaci s kolektivem a práci během workshopu. Z těchto důvodu není on-line platformu možné realizovat.
 
Vážení účastníci, doufáme, že chápete nynější situaci a mrzí nás, že se s Vámi nesetkáme v plánovaném datu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na mě – kontakt uvádím v podpisu e-mailu.   Pokud potřebujete urychleně a neodkladně řešit některé otázky implementace systému řízení kvality, které měly zaznít na kurzu, rádi se s Vámi spojíme a vše probereme telefonicky.
Děkujeme Vám za pochopení a přejeme všem v těchto dnech pevné zdraví.
 
S pozdravem
 
Ing. Gabriela Franková
Ing. Radek Wiltavský

 

 


Certifikovaný kurz "Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení" si klade za cíl připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.

 

Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu a získání certifikátu (po úspěšném složení testu) je odborná způsobilost k výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Lékaři a nezdravotničtí pracovníci mohou být do kurzu, v případě volných míst, rovněž zařazeni, avšak bez nároku na certifikát (obdrží osvědčení SAK, o.p.s. o absolvování kurzu).

Při úspěšném absolvování všech tří certifikovaných kurzů SAK o.p.s. (Efektivní postupy řízení kvality a bezpečí péče ve zdravotnickém zařízení, Interní auditor kvalita a bezpečí zdravotní péče a Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví) získá účastník certifikát „Teoretické základy řízení kvality a bezpečí."


Cíle certifikovaného kurzu:

Připravit odborníky v oblasti řízení kvality, kteří budou schopni plánovat, řídit, koordinovat, komunikovat a vyhodnocovat budování a udržování systému pro řízení kvality péče a bezpečí pacientů a připravit zdravotnické pracoviště/zařízení k akreditaci/certifikaci.

Účastníci se seznámí se základními společnými pilíři systémů pro řízení a kontrolu kvality a bezpečí (procesy, postupy/lidé/prostředí, optimalizace/standardizace, monitorování a měření, rozhodování na základě validních údajů, zapojení všech zaměstnanců, kontinuální zlepšování atd.), nejčastějšími riziky a manažerskými chybami, které se mohou při zavádění systému řízení kvality a bezpečí vyskytnout a budou schopni je identifikovat a eliminovat. Kurz je koncipován tak, aby získané znalosti a dovednosti mohl absolvent maximálně uplatnit ve svém zdravotnickém zařízení bez ohledu na to, jaký systém kvality (akreditační standardy platné v ČR, mezinárodní akreditační standardy, normy řady ISO apod.) je v něm implementován. Oblast interního auditu kvality je probírána v základním rozsahu, který umožní absolventům podílet se a kontrole kvality. Nadstavbové znalosti a dovednosti interního auditora kvality jsou součástí samostatného kurzu.

 

Význam certifikovaného kurzu:
Usnadnění pochopení významu, principů a cílů řízení kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních (bez ohledu na zvolený typ systému) a tím i ve zjednodušení, urychlení a zlevnění implementace. Kurz je koncipován jako prožitkový s využitím příkladů a úkolů
z praxe zdravotnických zařízení různého typu (lůžková péče, ambulantní péče, následná péče, laboratoře…), což má zásadní význam pro kvalitu praktického nácviku dovedností. Volba této koncepce vychází z bohatých zkušeností SAK v rámci konzultačních a akreditačních šetření ve zdravotnických zařízeních.