12. výroční konference SAK - Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce -prevence ve zdravotnictví

Datum 21.09.2020
Místo konání Orea Hotel Pyramida, Praha
Kapacita 96/180
Cena od 2100 Kč
Lektoři viz. program
Aktuální program Stáhnout program
Přihlášení / stornování akce je dostupná pouze při přihlášení do účtu.
12. výroční konference SAK - Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce -prevence ve zdravotnictví

Zveme Vás k účasti na 12. výroční odborné konferenci SAK pořádané

Spojenou akreditační komisí ve spolupráci s Českou asociací sester a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

"Kvalita a bezpečí zdravotní péče: 
Týmová práce – prevence rizik ve zdravotnictví“

Konference proběhne 21. 9. 2020 od 9:00 hodin v Orea Hotelu Pyramida v Praze.

Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR 
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.

 

Letošní konference je zaměřena na oblast proaktivního řízení rizik při poskytování zdravotních služeb a jeho přínosu nejen v době mimořádných opatření. V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Florence Nightingale, jejímuž odkazu je konference rovněž věnována.

V plenární části vystoupí:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
 • PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka prezidentka České asociace sester
 • MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy
 • MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise
 • MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP
 • Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči Nemocnice Na Bulovce

 

Nedílnou součástí konference budou prezentace zkušeností zástupců zdravotnických zařízení – 
letos ve čtyřech sekcích. Možnosti přihlašování naleznete na další straně.

 • Sekce I. - Kvalita a bezpečí nejen v době krize
 • Sekce II. - Klíčová role sester v 21. století – odkaz Florence Nightingale 
 • Sekce III. - Přednemocniční péče, sociální služby, varia 
 • Sekce IV. - Biomedicína a lékařská informatika

 

Registrace k aktivní účasti na konferenci (přednášející):

Zájemci o aktivní účast v sekcích se mohou přihlásit formou zaslání vyplněné Přihlášky k aktivní účasti na e-mail: radek.wiltavsky@sakcr.cz. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení zde nebo v druhé příloze tohoto e-mailu. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti v sekcích je 30.6.2020. 

Hlavní přednášející, jehož prezentace bude zařazena do sekcí nehradí účastnický poplatek.

 

Registrace k pasivní účasti na konferenci:

Registrace je možná standardním způsobem pomocí Klientského informačního systému (KIS). Přihlášení do KIS je umístěno na webových stránkách SAK v pravém horním rohu. 

Po přihlášení (případně prvotní registraci) je možné si vybrat z nabízených vzdělávacích akcí včetně této konference. Po přihlášení Vám bude vystaven v rámci systému Zálohový list a po jeho uhrazení Daňový doklad. 

Na výběr je u konference ze dvou možností:

 • Standardní cena: 2.500 Kč včetně DPH
 • Cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK, o.p.s.: 2.100 Kč včetně DPH (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.).