12. výroční konference SAK - Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce - prevence ve zdravotnictví

Datum 13.09.2021
Místo konání Orea Hotel Pyramida, Praha
Kapacita 156/170
Cena od 2100 Kč
Lektoři viz. program
Aktuální program Stáhnout program
Přihlášení / stornování akce je možná pouze při přihlášení do účtu.
12. výroční konference SAK - Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmová práce - prevence ve zdravotnictví

30.4.2021

Vážení účastníci,

bohužel Vás musíme informovat – vzhledem ke stále nepříznivé situaci pro konání větších akcí – o dalším posunu termínu naší konference. Nadcházející termín pro konferenci „Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmova práce – prevence rizik ve zdravotnictví“, původně plánované na 21.9.2020 a 14.6.2021,

je přesunut na pondělí 13.9.2021, Orea Hotel Pyramida v Praze.

V nejbližších dnech budete informování o podrobnostech pomocí mailingu. Vámi zaplacené účastnické poplatky jsou platné. Pokud byste žádali jejich vrácení, prosíme Vás o provedení storna v rámci Klientského informačního systému, případně kontaktujte Ing. Radka Wiltavského (733 524 804, radek.wiltavsky@sakcr.cz)

 

září 2020

S velkým politováním Vám sdělujeme, že po dlouhém zvažování a četných diskusích v rámci SAK i s externími odborníky jsme se rozhodli nadcházející termín konference Kvalita a bezpečí zdravotní péče: Týmova práce – prevence rizik ve zdravotnictví, plánované na 21.9.2020, přesunout na 14.6.2021.

K tomuto kroku nás vede jednak eskalující epidemiologická situace, ale především snaha zajistit účastníkům našich akcí možnost v klidu a komfortně je využít k výměně zkušeností a informací. I když jsme spolu s Orea Hotelem Pyramida zavedli organizační opatření minimalizující epidemiologická rizika, absolutně je eliminovat nelze a jako organizace zaměřená na prevenci rizik jsme se rozhodli zbytečně neriskovat.

Je nám líto, že v letošním roce se naše konference neuskuteční – jsme však přesvědčeni, že kromě klidnější a bezpečnější atmosféry bude její červnová podoba příležitostí ke zhodnocení ještě většího množství zkušeností.

Vámi zaplacené účastnické poplatky jsou platné pro červnový termín, pokud byste žádali jejich vrácení, prosíme Vás o provedení storna v rámci Klientského informačního systému, případně kontaktujte Ing. Radka Wiltavského (733 524 804, radek.wiltavsky@sakcr.cz)

 

Původní text:

Zveme Vás k účasti na 12. výroční odborné konferenci SAK pořádané

Spojenou akreditační komisí ve spolupráci s Českou asociací sester a Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky.

"Kvalita a bezpečí zdravotní péče: 
Týmová práce – prevence rizik ve zdravotnictví“

Konference se koná pod záštitou a za osobní účasti ministra zdravotnictví ČR 
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a primátora hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.

Letošní konference je zaměřena na oblast proaktivního řízení rizik při poskytování zdravotních služeb a jeho přínosu nejen v době mimořádných opatření. V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Florence Nightingale, jejímuž odkazu je konference rovněž věnována.

V plenární části vystoupí:

 • Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
 • MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy
 • PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka prezidentka České asociace sester
 • Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
 • MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., náměstkyně pro léčebně-preventivní péči Nemocnice Na Bulovce
 • MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel Spojené akreditační komise
 • MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel ZZS HMP

Nedílnou součástí konference budou prezentace zkušeností zástupců zdravotnických zařízení – letos ve čtyřech sekcích.

 • Sekce I. - Kvalita a bezpečí nejen v době krize
 • Sekce II. - Klíčová role sester v 21. století – odkaz Florence Nightingale 
 • Sekce III. - Přednemocniční péče, sociální služby, varia 
 • Sekce IV. - Biomedicína a lékařská informatika

 

Registrace k pasivní účasti na konferenci:

Registrace je možná standardním způsobem pomocí Klientského informačního systému (KIS). Přihlášení do KIS je umístěno na webových stránkách SAK v pravém horním rohu. 

Po přihlášení (případně prvotní registraci) je možné si vybrat z nabízených vzdělávacích akcí včetně této konference. Po přihlášení Vám bude vystaven v rámci systému Zálohový list a po jeho uhrazení Daňový doklad. 

Na výběr je u konference ze dvou možností:

 • Standardní cena: 2.500 Kč včetně DPH
 • Cena pro zástupce zařízení akreditovaných SAK, o.p.s.: 2.100 Kč včetně DPH (při prezenci je nutné doložit potvrzení zaměstnavatele o pracovněprávním či obdobném vztahu k poskytovateli zdravotní péče, který je držitelem certifikátu o akreditaci SAK, o.p.s.).